W ubiegłym roku w wyniku zakupu akcji nasza organizacja stała się pełnoprawnym akcjonariuszem m.in. ENEA S.A. Dzięki temu nabyliśmy prawo do uczestniczenia w walnych zgromadzeniach, co bezpośrednio przekłada się na możliwość zajmowania określonego stanowiska poprzez głosowanie w sprawach objętych porządkiem obrad.

Skoro uprawnienia posiadamy, to z nich korzystamy. Podczas ostatniego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. procedowane były zmiany w Statucie Spółki, dzięki którym pracownicy ENEA S.A. mają utracić realne prawo wybierania swoich przedstawicieli do rady nadzorczej.

O działaniach z tym związanych pisaliśmy już w lipcu 2016 r., tj. praktycznie trzy miesiące po naszym powstaniu (Dyskryminacja – synergia mówi stop) w relacji z rocznego spotkania z Zarządem ENEA S.A., podczas którego przedstawiciel Solidarności „podobno w imieniu wszystkich (oprócz synergii) organizacji związkowych wniósł aby w Radzie Nadzorczej ENEA S.A. swoich przedstawicieli posiadały obszary dystrybucji, wydobycia i wytwarzania”.

Wystąpienie ambitnego związkowca to efekt realizacji planów Solidarności, które pojawiły się już w 2015 r. Szerzej o tym poczytacie w artykule „Wielkanocne rozkminy”.

Same plany Solidarności i pozostałych organizacji budziły wasze zbulwersowanie. Oburzenia nie kryli nawet pracownicy niezszerzeni w naszej organizacji. Szalę goryczy przeważył projekt ustawy, przeforsowany w ekspresowym tempie przez komisję i parlament. Wielu z Was jednoznacznie wypowiadało się o tej sprawie, dlaczego w ENEA S.A. przedstawicieli do rady nadzorczej mają wybierać np. pracownicy Połańca czy Bogdanki, których jest więcej niż pracowników ENEA S.A., a którzy są w Grupie dopiero od niedawna - kolejno od 2017 i 2015 roku?

Dla przypomnienia, już w 2016 r. (dwa lata przed materializacją tego prawa) widząc determinacje naszych „partnerów” społecznych napisaliśmy pismo do Ministra Energii w tej sprawie.

Z uwagi na powyższe, 28 maja br. udaliśmy się do Warszawy i jako akcjonariusz zagłosowaliśmy przeciw zmianom w statucie, zgłaszając jednocześnie sprzeciw do protokołu, który otwiera nam drogę do zaskarżenia przedmiotowych uchwał. Tak jak Was informowaliśmy, na te okoliczności wzmocniliśmy naszą obsługę prawną. Po przeanalizowaniu sprawy prawnicy doszukali się podstaw do zaskarżenia uchwał. Mamy przygotowane powództwo, które w tym tygodniu złożymy w biurze podawczym właściwego sądu.

Pewnie zapytacie jakie mamy szanse, sprawa jest dość skomplikowana – oceniamy je na 50/50 przy założeniu, że będziemy mieć do czynienia z niezależnym, niezawisłym werdyktem;-) – w co jeszcze wierzymy.

Dodano: 6 czerwca 2018 r.

Premia za rok 2016 wypłacona zostanie 14 lutego 2017 r. - zobacz pismo

Dodano: 1 luty 2017 r.

Nie chce nam się prowadzić kolejnych pyskówek. Zadajemy pytania, na które pewnie znacie odpowiedzi. Może inaczej, pytamy bo odpowiedzi znamy. Ręce opadają ale … skupiamy się na placówce, socjalu, a jak miedzy czasie coś nam zgłosicie, na pewno się tym zajmiemy. Nawet kosztem pomawiania nas i męczenia tekstami o uczciwych – warto dodać inaczej;-)

Pismo do pobrania tutaj.

Dodano: 30 stycznia 2017 r.

W dniu wczorajszym odbyło się kolejne spotkanie ws. wzrostu wynagrodzeń w ENEA SA. Dla przypomnienia propozycja Pracodawcy z poprzedniego spotkania to 55 zł podwyżki od lipca br. Dodatkowo rekompensata za pierwszą część roku – jednorazowe świadczenie w kwocie 250 zł oraz zadeklarowane utrzymanie wysokości kwoty na Dzień Energetyka – 1.650 zł oraz tzw. „karpiowe” w kwocie 750 zł.

Po uzyskaniu informacji, że nie ma szans na realizację podwyżek na zeszłorocznym poziomie, Strona Społeczna wystąpiła o kwoty:

  • 90 zł podwyżki od lipca ze spłatą (rekompensata) w formie jednorazowego świadczenia 300 zł,
  • nagroda na dzień Energetyka 1.800 zł
  • karpiowe 850 zł.

Ostatecznie po długotrwałych ustaleniach, Pracodawca zaproponował:

  • 70 zł podwyżki od lipca
  • 300 zł wyrównanie
  • 1.700 na Dzień Energetyka
  • 800 zł karpiowe.

Przedstawiliśmy propozycję, aby podwyżka zasadnicza nastąpiła w kwocie 80 zł od lipca, z wyrównaniem w wysokości 300 zł. Przy czym kwota 50 zł jako część obligo dla każdego, a nadwyżka ponad tę kwotę mogłaby być częścią uznaniową. Dodatkowo poruszono kwestię zaktualizowania (zrewaloryzowania) tabeli płac zasadniczych. Z ciekawszych spraw, koledzy z NSZZ Solidarność zgłosili postulat, aby zlikwidować system ZPC (Zarządzania przez Cele) dla kadry kierowniczej.

Kolejne spotkanie ustalone zostanie w trybie roboczym. Spotykamy się po feriach.

Dodano: 27 stycznia 2017 r.

Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie ws. wzrostu wynagrodzeń. Na samym początku Prezes Franzkowiak nawiązał do dialogu społecznego i poprosił strony, aby przy zamieszczaniu informacji i relacji ze spotkań na swoich stronach internetowych dochować staranności przy przekazywaniu informacji i nie zamieszczać informacji niezgodnych z rzeczywistością i oczerniającą ludzi, które ostatnio się pojawiają.

Pracodawca przedstawił informację o wykorzystaniu funduszu w 2016 roku i o uwarunkowaniach rynkowych roku 2017. Strona społeczna przedstawiła swoje oczekiwania w zakresie wzrostu wynagrodzeń. Poinformowaliśmy o kwotach jakie padały na spotkaniu w Operatorze – tak by zachować porównywalność w Grupie. Tym niemniej oczekiwania nasze zostały szybko sprowadzone do parteru. Możliwości Pracodawcy są z góry określone. Poinformowani zostaliśmy, że kwota jaka byłą w zeszłym roku (50 stała i 50 uznaniowa) w tym roku nie jest możliwa. Propozycja na stole to obecnie 55 zł podwyżki (do zastanowienia czy część ma być dzielona jako uznaniowa czy nie) z terminem wejścia w życie od lipca. W ramach rekompensaty za pierwszą część roku – Pracodawca proponuje jednorazowe świadczenie (na Wielkanoc) w kwocie 250 zł. Jednocześnie zadeklarowano utrzymanie wysokości kwoty na Dzień Energetyka (1 650 zł) oraz tzw. „karpiowe” w kwocie 750 zł.

Poproszeni o zajęcie stanowiska w tej kwestii, przedstawiliśmy stanowisko, iż przy tak niskiej propozycji kwoty podwyżki nie jest zasadne dodatkowe jej dzielenie na część uznaniową i stałą. Kwota 50 zł naszym zdaniem powinna być częścią stałą, a nadwyżka ponad tę kwotę mogłaby być częścią uznaniową. Jednocześnie stwierdziliśmy, że zaproponowana kwota nie jest dla nas satysfakcjonująca. W związku z powyższym, postanowiliśmy dać czas do namysłu Pracodawcy. Kolejny termin ustaliliśmy na 26.01.2017 r.

Dodano: 25 stycznia 2017 r.